Πιγκ-πογκ ή

Επιτραπέζια αντισφαίριση

         Ζεύξεις (links)   Videos         Φωτογραφίες 

 

 

        

         Νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ

              Ένας ιστότοπος για τη μία από τις τρεις αγάπες μου: την επιτραπέζια αντισφαίριση (οι άλλες δύο είναι η επιστήμη και τα αγροτικά).

Ξεκίνησα 11 ετών, από τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο (ΠΓΣ) και συνεχίζω μέχρι σήμερα φιλοξενούμενος από τα ευγενικά παιδιά του Ομίλου Αντισφαίρισης Χανίων (ΟΑΧ).