Πολυτεχνείο Κρήτης

 Τελευταία ενημέρωση

22/5/2007

 

 

Τμήμα Μ.Π.Δ. - Μέλη ΔΕΠ

 

Αναστάσιος Πουλιέζος

Καθηγητής

Προσωπική σελίδα

 Σύγγραμμα " Διαφορικές εξισώσεις και εξισώσεις διαφορών για μη μαθηματικούς"

 

 

   Σύγγραμμα  (3100 KB PDF)

 

   

Το σύγγραμμα αυτό προσφέρεται δωρεάν. Η όποια χρηματική συνεισφορά είναι προαιρετική.

   

Άλλες τοποθεσίες στο διαδίκτυο με συναφές περιεχόμενο

http://www.aerolab.ntua.gr/Lessons/CFD/yp2006/Chapter%202.pdf

http://www.hpclab.ceid.upatras.gr/home.php?action=courses_details&course_id=5&language=1

http://www.mie.uth.gr/n_ekp_yliko.asp?id=39

http://www.physics.upatras.gr/content/dyn/show_lesson.det?lesson_table=term&lesson_id=14

http://www.samos.aegean.gr/actuar/nick/differential.pdf

http://www.tem.uoc.gr/~plex/EM291/#material

http://www.ucy.ac.cy/~smyrlis/greek/Notes_Books_gr.htm

http://edu.eap.gr/pli/pli12/students.htm