Πολυτεχνείο Κρήτης 

Τελευταία ενημέρωση

13/12/2001

 

Τμήμα Μ.Π.Δ. - Μέλη ΔΕΠ

 

Αναστάσιος Πουλιέζος

Καθηγητής

Προσωπική σελίδα

 Διάλογος για το Πανεπιστήμιο

 

 

1ο κείμενο (13-10-06)  (pdf)

Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και ο Σινικός Μύθος (άρθρο στην Ελευθεροτυπία,  Οκτώβριος 2007)  (pdf)

Φοβού τους ΝαΔαούς και δώρα φέροντες (Φεβρουάριος 2007)  (pdf)