Πολυτεχνείο Κρήτης 

Τελευταία ενημέρωση

23/10/2009

 

 

Τμήμα Μ.Π.Δ. - Μέλη ΔΕΠ

  

Αναστάσιος Πουλιέζος

Καθηγητής

Προσωπική σελίδα

 Μεταπτυχιακές διατριβές που έχω επιβλέψει

 

Διδακτορικά

Μουτσοπούλου Α. (2009)Έλεγχος έξυπνων κατασκευών με εφαρμογή στο αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού.

Καβουσσανός Μ. (2001)Ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος για την αποπαλετοποίηση και το άδειασμα σάκκων πολυαιθυλενίου.

Τσελέντης Γ. (1998)Διάγνωση βλαβών μέσω ελέγχου δονήσεων σε βιομηχανική γραμμή παραγωγής πλυντηρίων.

 

Διπλωματικές ΜΔΕ

Λάζος Χ. (2008).  Σύστημα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια με χρήση του πρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθμο προβλεπτικού ελέγχου.

Παπαδογιωργάκη Τ. (1999).  Υλοποίηση αλγορίθμων σε περιβάλλον LabView για τη διάγνωση βλαβών μέσω της ανάλυσης κραδασμών σε γραμμή παραγωγής πλυντηρίων ρούχων.