Πολυτεχνείο Κρήτης

 Τελευταία ενημέρωση

4/3/2009

 

 

Τμήμα Μ.Π.Δ. - Μέλη ΔΕΠ

 

Αναστάσιος Πουλιέζος

Καθηγητής

Προσωπική σελίδα

 Βέλτιστος Έλεγχος (μεταπτυχιακό)

 

 

check.gif (891 bytes)

Σημειώσεις του μαθήματος  (2.1, 3/14, 2.1ΜΒ

 

1η σειρά ασκήσεων (27 ΚΒ PDF)

2η σειρά ασκήσεων (44 ΚΒ PDF)

3η σειρά ασκήσεων (55 ΚΒ PDF)

4η σειρά ασκήσεων (48 ΚΒ PDF)