Πολυτεχνείο Κρήτης 

Τελευταία ενημέρωση

13/1/2002

 

 

Τμήμα Μ.Π.Δ. - Μέλη ΔΕΠ

  

Αναστάσιος Πουλιέζος

Καθηγητής

Προσωπική σελίδα

 Ερευνητικά προγράμματα

 

1          Fault monitoring in dynamical systems.  Διάρκεια 9/86-1/80, χρηματοδότηση Βρετανικό Υπουργείο Αμύνης.  Αρμοδιότητα: έρευνα στα πλαίσια του διδακτορικού.

2       Έρευνα σε συστήματα ηλεκτρονικής φωτοστοιχειοθεσίας στην εταιρεία Γιουρογκράφικ. Διάρκεια 7/81-4/85, μερική χρηματοδότηση ΕΟΜΜΕΧ.  Το τελικό προϊόν της έρευνας, ένα πλήρες ηλεκτρονικό φωτοστοιχειοθετικό σύστημα κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου στα εργαστήρια της εταιρείας, είχε μεγάλη απήχηση στους επαγγελματίες των γραφικών τεχνών.  Με βάση την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε κατά την διάρκεια της έρευνας και κατασκευής του προϊόντος, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ενέκρινε την υπαγωγή της υπό σύσταση εταιρείας Nanotronics, στις διατάξεις του Ν.1262/82 (υψηλή τεχνολογία)Το ύψος της επένδυσης ανερχόταν σε 123.500.000 δρχ., η δε κρατική επιχορήγηση σε 31.050.000 δρχ.

3        Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Διάρκεια 1/9/89-1/9/91, χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ και ΕΤΕΒΑ. Αρμοδιότητα: υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού.

4             FaultLab: ένα υπολογιστικό εργαλείο για την προσομοίωση βλαβών σε δυναμικά συστήματα.  Διάρκεια 1/11/91-1/11/92, χρηματοδότηση ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης.  Αρμοδιότητα: επιστημονικός υπεύθυνος.

5            STRIDE Hellenic Action for multimedia information systems and applications.  Διάρκεια 1/1/92-1/1/94, χρηματοδότηση Ε.Ο.Κ.  Αρμοδιότητα: human animation.

6             FaultLab: ένα υπολογιστικό εργαλείο για την προσομοίωση βλαβών σε δυναμικά συστήματα.  Διάρκεια 1/1/94-1/1/96, χρηματοδότηση Π.ΕΝ.Ε.Δ. της Γ.Γ.Ε.Τ.  Αρμοδιότητα: επιστημονικός υπεύθυνος.

7             MEDEA: Quality control for household appliances by on-line evaluation of mechanical defects.   Ερευνητικό πρόγραμμα στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος Standards, Measurements and Testing.  Το πρόγραμμα αυτό είχε σαν στόχο την ανάπτυξη ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου ποιότητας σε γραμμή παραγωγής πλυντηρίων.  Αντικείμενο: ανάπτυξη αυτοματοποημένου συστήματος διάγνωσης κατασκευαστικών αστοχιών με χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης.  Διάρκεια 1/1/96-31/12/98.

8             Human metabolism:   Ερευνητικό πρόγραμμα με το Institut Européen des Sciences du Goût-CNRS, Dijon, για την τεκμηρίωση της ισχυμετρικής υπόθεσης του μηχανισμού της πείνας-κορεσμού στον άνθρωπο.  Αντικείμενο: μαθηματικά μοντέλα ανθρώπινης φυσιολογίας, επεξεργασία δεδομένων με χρήση στοχαστικών μοντέλων.

         MEDEA II.  Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του κοινοτικού προγράμματος MEDEA.  Χρηματοδοτείται απευθείας από την κατασκευάστρια εταιρεία ΑΕΑ (Αncona, Italy) και στοχεύει στην τελειοποίηση και βιομηχανική υλοποίηση του προϊόντος που αναπτύχθηκε στο MEDEA.  Διάρκεια 1/6/99-31/12/2000.

 10    “Energy management training programme in the P. R. of China”.  Project No. XVII/A4/96-01, EUROPEAN COMMISSION,  Directorate General for Energy - DG XVII.  Παράδοση σεμιναρίων για την εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία.  Σαγκάη, 15-30 Σεπτεμβρίου 1997.

 11     BUILTECH: Development of an Integrated Building Energy Management System”; πρόγραμμα στα πλαίσια της δράσης Joule (JOE3-CT97-0044).  Σχεδίαση και υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Νοήμονος Συστήματος για τη διαχείριση του εσωτερικού περιβάλλοντος κτηρίων με τη χρήση ασαφούς λογικής, προχωρημένων τεχνικών υποστήριξης αποφάσεων, δικτύων LON και τεχνολογία ευφυών καρτών.

12      SMART-BE: Developing distance training courses for SMART Buildings Energy Management”.  Μερική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Προγράμματος LEONARDO. Αντικείμενο: ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στον τομέα των «Έξυπνων» κτηρίων για χρήση σε εκπαίδευση από απόσταση.  Διάρκεια 1/6/2002-1/6/2003.

13   «Προώθηση κόμβου έξυπνου συστήματος διαχείρισης εσωτερικού περιβάλλοντος και ενέργειας σε κτήρια, με τη δημιουργία επιχείρησης έντασης γνώσης» - ΠΡΑΞΕ 71.  Χρηματοδότηση από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» της ΓΓΕΤ, Μέτρο 4.1.  Αντικείμενο: Έλεγχος συσκευών συνδεδεμένων σε δίκτυο Instabus από το περιβάλλον MATLABΔιάρκεια: 4/9/2002-4/12/2003.

14    “Sensor fault detection in smart buildings” - SAVE 4.1031:, χρηματοδοτημένο από το δίκτυο αριστείας “Smart-Accelerate-Acceleration of Smart Buildings Technologies and Market Penetration”.

15     ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: «Αναμόρφωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης», 4/03-8/06.

16      «Υποδομές τηλεκπαίδευσης για ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα», χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Κοινωνία της Πληροφορίας», 4/03-8/05.

17     «Ανταγωνιστικότητα»: Τεχνική Υποστήριξη της εταιρείας ‘Αναπτυξιακή Κρήτης’ για την υλοποίηση των Πράξεων της Δράσης 2.1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα’ (ΕΠΑΝ).  Χρηματοδότηση από την εταιρεία ‘Αναπτυξιακή Κρήτης’.  Αντικείμενο: τεχνική υποστήριξη σε θέματα ενεργειακών επιθεωρήσεων και πιστοποίησης κατασκευής έργων σε επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αιολικών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων. Διάρκεια: 2002-2008.

18    Cool Roofs: διαδραστική δικτυακή εφαρμογή για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση «δροσερών δωμάτων».